Technology

Ủy ban bầu cử sẽ sớm nhận được công nghệ bầu cử điện tử: Fawad Chaudhry

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Liên bang Fawad Chaudhry, Ủy ban Bầu cử Pakistan sẽ sớm có trong tay công nghệ bỏ phiếu điện tử.

Như anh ấy đã báo cáo tin tức địa lý, Bộ trưởng đã thông báo điều này trong một cuộc họp báo ở Daska. Cùng có mặt còn có Bộ trưởng Bộ Thông tin Liên bang Shibli Faraz và Trợ lý đặc biệt Bộ trưởng Bộ Thông tin Punjab Dr. Ashiq Awan kỳ lạ.

Sự phát triển này phù hợp với tầm nhìn của Thủ tướng Imran Khan là giới thiệu hệ thống bỏ phiếu điện tử trong các cuộc tổng tuyển cử tiếp theo để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Theo thông tin chi tiết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hợp tác phát triển công nghệ bỏ phiếu điện tử với Viện Điện tử Quốc gia (NIE), Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NUST) và Đại học COMSATS.

Tuần trước, Thủ tướng Imran Khan đã ra lệnh cho các cơ quan hữu quan đẩy nhanh nỗ lực giới thiệu hệ thống bỏ phiếu điện tử trong cuộc họp của chính phủ.

Vào tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Imran Khan đã công bố cải cách bầu cử để có các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong nước.

Các cải cách bao gồm hệ thống bỏ phiếu điện tử cho cuộc tổng tuyển cử, bỏ phiếu mở bằng cách giơ tay trong cuộc bầu cử Thượng viện và cho phép người Pakistan ở nước ngoài bỏ phiếu để họ cũng có thể trở thành một phần của quá trình dân chủ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button