Online Earning

Chương trình e-Rozgar chấp nhận các ứng dụng mới cho loạt năm 2020

Với đại dịch COVID 19, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên ở mức độ lớn hơn. Người ta nói rằng do bị khóa một phần trong nước, tỷ lệ thất nghiệp có thể lên tới 15,5 triệu. Sáng kiến ​​e-Rozgar được đưa ra vào năm 2017 và mục đích duy nhất của sáng kiến ​​này là cung cấp đào tạo cho những người trẻ thất nghiệp ở Pakistan, do đó mang đến cho họ những cơ hội việc làm có giá trị.

Chương trình chỉ được cung cấp cho những người thất nghiệp với mục đích củng cố kỹ năng chuyên môn của họ. Chương trình được tạo ra dưới sự giám sát của Bộ trưởng để cung cấp đào tạo miễn phí trên Internet. Thông qua chương trình này, các ứng viên sẽ có thể kiếm được một mức lương xứng đáng vì nó sẽ cho phép họ có một cuộc sống an toàn về lâu dài.
Tiêu chí lựa chọn trong chương trình:

    • Ứng viên phải có CNIC hợp lệ
    • Ứng viên phải sở hữu nhà ở Punjab
    • Tuổi tối thiểu của ứng viên phải là 22 và tối đa là 35 tuổi
    • Mỗi ứng viên phải có kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt
    • Tất cả các ứng cử viên phải có 14 năm giáo dục trở lên

Hơn 13.000 ứng viên đã được đào tạo. Mỗi đợt học kéo dài khoảng 3,6 tháng, ứng viên hoàn thành khóa đào tạo sau khi hoàn thành sẽ nhận được chứng chỉ.

Các khóa học Internet do sáng kiến ​​e-Rozgar cung cấp là quảng cáo nội dung, phát triển kỹ thuật và thiết kế sáng tạo. Tất cả các ứng viên phải đợi 7 ngày sau khi nộp hồ sơ để biết mình có được lọt vào danh sách ứng tuyển hay không.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button