Technology

100 phương tiện công nghệ cao thay thế các trạm kiểm soát an ninh ở Islamabad

Chính phủ đã sẵn sàng mua 100 phương tiện tăng cường an ninh được trang bị kỹ thuật số ở Islamabad, vì chúng sẽ thay thế các trạm kiểm soát an ninh ở thủ đô.

Theo các chi tiết liên quan, quyết định mua những chiếc xe tiên tiến này được đưa ra trong cuộc họp nội các liên bang, tại đó Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Sheikh Rasheed báo cáo rằng 30 trong số 33 trạm kiểm soát an ninh cho đến nay đã được di dời khỏi thủ đô liên bang, và “phần còn ba trạm kiểm soát sẽ được dỡ bỏ khi có 100 xe được trang bị kỹ thuật số ”.

Ngoài việc xe ô tô thay thế các trạm kiểm soát, cuộc họp cũng thông qua việc triển khai Rangers tại tất cả các điểm bỏ phiếu và hơn thế nữa để đảm bảo an toàn và minh bạch trong các cuộc bỏ phiếu bổ sung tại khu vực bầu cử NA-221 Tharparkar.

Cuộc họp của chính phủ liên bang được tổ chức tại Islamabad và do Thủ tướng Imran Khan chủ trì. Cuộc họp đã thảo luận về tình hình kinh tế và chính trị chung của đất nước, đồng thời cũng đề cập đến sự phổ biến của COVID-19.

Thủ tướng cũng đã được thông báo tóm tắt về việc áp dụng vắc xin COVID-19 cho các chuyên gia y tế ngay từ đầu.

Bên cạnh việc cấp phép xây dựng văn phòng của Tòa án Dịch vụ Liên bang ở Karachi, người ta cũng đã có sự chấp thuận về trợ cấp giảm bất bình đẳng cho một nhân viên chính phủ liên bang. Nội các đã hoãn việc bổ nhiệm tổng giám đốc (MD) của Công ty Truyền tải và Điều phối Quốc gia (NTDC).

Một cuộc họp của nội các liên bang đã thông qua việc tái cơ cấu hội đồng thống đốc của Viện Quản lý Pakistan (PIM).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button